Tomáš Mirovský


Představujeme přednášející


Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

Mirovsky-Tomas-square

Přednáška: 

Tomáš Mirovský pracuje na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA jako prorektor pro vnější vztahy. Byl vedoucím oddělení rekvalifikací i oddělení celoživotního vzdělávání.

Byl spoluautorem a manažerem grantového programu „Projekt vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblasti wellness“, který na VŠTVS PALESTRA zahájil realizaci programů se zaměřením na wellness. Je spoluautorem úspěšných žádostí o akreditace bakalářského i navazujícího magisterského programu z oblasti wellness, v současné době připravuje žádost o akreditaci bakalářského programu Fyzioterapie.

Od roku 2013 je členem „Sektorové rady pro osobní služby“ v projektu Národní soustavy kvalifikací, kde se zabývá především profesními kvalifikacemi z oblasti wellness a sportu. Od roku 2018 je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Sportovní masáž“